Regulamin ważny od dnia 25.12.2014r.:

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO taniomeblujemy.pl obowiązujący od 25
GRUDNIA 2014 ROKU
SPIS TREŚCI:
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
2. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY I SPRZEDAŻY   ORAZ USŁUGI ELEKTRONICZNE W
SKLEPIE INTERNETOWYM
3. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT
4. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU
5.  REKLAMACJA PRODUKTU
6. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
7. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH
PROCEDUR
8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE1. Postanowienia ogólne
1.1 Informacja o Firmie:

Sklep internetowy działający pod adresem http://www.taniomeblujemy.pl/
prowadzony jest przez:

taniomeblujemy.pl

Kornelia Polewska

adres: 63-600 Kępno ul. 21 Stycznia 20

NIP 619-191-82-83

e-mail: biuro@taniomeblujemy.pl

nr telefonu: (+48) 724 272 139
wpisany do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno pod nr 6379.

1.2 Regulamin określa zasady i sposoby realizowania usług w sklepie
internetowym. Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do
przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego

1.3 Określenia używane w regulaminie:

Sklep Internetowy: sklep działający pod adresem
http://www.taniomeblujemy.pl/ sprzedający

produkty znajdujące się w jego ofercie za pośrednictwem Internetu;

Kupujący: osoba składająca zamówienie tj., osoba prawna lub pełnoletnia
osoba fizyczna

1.4 Ochrona danych osobowych:
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją
postanowień niniejszego Regulaminu jest
Usługodawca - Kornelia Polewska.

Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. „O
ochronie danych

osobowych” (Dz. U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do
nich osób trzecich

Powierzone nam dane osobowe, są wykorzystywane wyłącznie w celu
realizacji umowy.

Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów
marketingowych.

Każdy klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.

Dokonanie zmian jest możliwe poprzez:

kontakt telefoniczny: (+48) 724 272 139

wysłanie listu e-mail na adres:biuro@taniomeblujemy.pl

2. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY I SPRZEDAŻY   ORAZ USŁUGI ELEKTRONICZNE W
SKLEPIE INTERNETOWYM


2.1 Sklep internetowy, działający pod adresem
http://www.taniomeblujemy.pl/ prowadzi sprzedaż mebli.

2.2 Zawartość sklepu internetowego http://www.taniomeblujemy.pl/ nie
stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, a zatem złożenie
zamówienia przez klienta nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy.
Klient wypełniając formularz zamówienia składa jedynie ofertę kupna
określonego towaru.

2.3 Sklep realizuje zamówienia tylko na terenie Polski.

2.4 Zamówienia należy składać w języku polskim.

2.5. Zamówienia są przyjmowane poprzez stronę:
http://www.taniomeblujemy.pl/. Złożenie
zamówienia przez kupującego oznacza akceptację postanowień niniejszego
regulaminu.

2.6 Przyjęcie zamówienia potwierdzane jest przez Sklep Internetowy
http://www.taniomeblujemy.pl/

2.7 Brak potwierdzenia zamówienia ze strony Sklepu Internetowego
http://www.taniomeblujemy.pl/ oznacza, ze nie zostało ono przyjęte do
realizacji.


2.8 Szczegółowe warunki realizacji zamówienia:

2.8.1. Klient może składać zamówienia 24 godziny na dobę za
pośrednictwem strony internetowej http://www.taniomeblujemy.pl/

2.8.2 Klient składa zamówienie, wskazując na

produkt, którym jest zainteresowany, za pomocą opcji „DO KOSZYKA”, a
następnie „PRZEJDŹ DALEJ” oraz wypełnieniu danych kontaktowych,
ustaleniu formy dostawy i płatności, przeczytaniu oraz zaakceptowaniu
regulaminu sklepu oraz wybraniu „WYŚLIJ ZAMÓWIENIE”.

2.8.3.Realizacja zamówienia będzie możliwa tylko wtedy, kiedy zamawiany
towar znajduje się w magazynie.
Ceny towarów:2.9 Ceny na stronie Sklepu Internetowego http://www.taniomeblujemy.pl/ :

a. zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;

b. zamieszczone przy oferowanym produkcie nie zawierają informacji na
temat kosztów ewentualnego transportu lub przesyłki;

3. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest
przez sklep

http://www.taniomeblujemy.pl/ po dokonaniu przez klienta wyboru formy
dostawy zamówienia i formy płatności;

4. Sklep Internetowy http://www.taniomeblujemy.pl/ zastrzega sobie prawo
do dokonania na bieżąco zmian w cenach towarów znajdujących się w
ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji
promocyjnych oraz wyprzedaży.2.10 Modyfikacja zamówienia:

1. Zmian w zamówieniu Klient może dokonywać, aż do momentu odebrania
towaru.

2. Zmian można dokonać kontaktując się ze Sklepem Internetowym
http://www.taniomeblujemy.pl/

telefonicznie (tel.(+48) 724 272 139) bądź pocztą e-mail
(biuro@taniomeblujemy.pl).

3. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

3.1 Formy płatności:

3.1.1 Zwykły przelew na konto – przelew bankowy lub pocztowy kierowany
na konto Sprzedawcy wskazane na stronie „Dostawa ”.
3.1.2 Płatność on-line -  za pośrednictwem serwisu PRZELEWY24 przy
wykorzystaniu usługi „szybkich przelewów” oferowanych przez poszczególne
banki lub przy wykorzystaniu obsługiwanych kart płatniczych.
3.1.3 Płatność gotówką przy odbiorze zamówienia.

3.1.4 Inne formy płatności możliwe jedynie po indywidualnych ustaleniach
pomiędzy Sklepem Internetowym http://www.taniomeblujemy.pl/ a Kupującym.
3.2. Termin płatności:
3.2.1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką przy odbiorze
osobistym, płatności przelewem, płatności
elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest
do dokonania płatności w terminie 7 dni
kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
3.2.2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy
odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do
dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

4. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

4.1 Czas realizacji zamówienia:

4.1.1.Realizacja zamówienia złożonego przez klienta następuje w ciągu
1-14 dni roboczych chyba że w opisie danego produktu lub w trakcie
składania Zamówienia podano krótszy lub dłuższy termin

4.1.2 Przy odbiorze osobistym po indywidualnych ustaleniach pomiędzy
Sklepem Internetowym http://www.taniomeblujemy.pl/ a Kupującym.


4.2 Forma transportu:

Zamówione meble można odebrać osobiście (wcześniej uzgadniając termin
odbioru) lub za pomocą firmy zewnętrznej po indywidualnych ustaleniach
pomiędzy Sklepem Internetowym http://www.taniomeblujemy.pl/ a Kupującym.

5. REKLAMACJA PRODUKTU
5.1 Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta,
jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub
prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami
prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym

5.2 Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty
otrzymania przez Sklep Internetowy http://www.taniomeblujemy.pl/
reklamowanego towaru.

5.3 W przypadku uzasadnionej reklamacji, wadliwy towar zostanie
naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to
już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania asortymentu),
właściciel sklepu zwróci nabywcy równowartość ceny towaru lub zaoferuje
mu inne wskazane przez siebie i dostępne w sklepie towary do wyboru.

5.4 Nie będą przyjmowane paczki wysłane do Sklepu Internetowego
http://www.taniomeblujemy.pl/ na jego koszt oraz za pobraniem.

5.5 Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie towarów
dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi przez Klienta na stronie
http://www.taniomeblujemy.pl/, które to różnice mogą wynikać ze względu
na niepełne odwzorowanie barw na zdjęciach produktów.

5.6 Wszelkie wątpliwości związane z reklamacjami można wyjaśniać poprzez

kontakt telefoniczny: (+48) 724 272 139 , wysłanie listu e-mail na
adres: biuro@taniomeblujemy.pl
5.6 Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:
5.6.1 pisemnie na adres:taniomeblujemy.pl, 63-600 Kępno, ul. 21 stycznia
20
5.6.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na
adres: biuro@taniomeblujemy.pl;
5.6.3 Po otrzymaniu zgłoszenia reklamacji Sprzedawca niezwłocznie
skontaktuje się z Klientem w celu ustalenia dalszego sposobu
postępowania

6.PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

6.1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni
kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania
przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w
pkt. 10.8 Regulaminu. Do zachowania terminu
wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o
odstąpieniu od umowy może zostać złożone na
przykład:
6.1.1. pisemnie na adres: taniomeblujemy.pl Kornelia Polewska, ul. 21
Stycznia 20, 63-600 Kępno
6.1.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na
adres: biuro@taniomeblujemy.pl;
6.2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w
załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta
oraz dodatkowo dostępny jest na stronie Sklepu Internetowego w zakładce
„Odstąpienie od umowy”. Konsument może
skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
6.3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
6.3.1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc
zobowiązany do przeniesienia jego własności (np.
Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub
wskazaną przez niego osobę trzecią
inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele
Produktów, które są dostarczane osobno,
partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu,
partii lub części albo (2) polega na
regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w
posiadanie pierwszego z Produktów;
6.3.2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
6.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa
się za niezawartą.
6.5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14
dni kalendarzowych od dnia otrzymania
oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi
wszystkie dokonane przez niego płatności, w
tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów
wynikających z wybranego przez Klienta sposobu
dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie
Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu
płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył
konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził
się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi
kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że
sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem
płatności otrzymanych od konsumenta do chwili
otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu
jego odesłania, w zależności od tego,
które zdarzenie nastąpi wcześniej.
6.6. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14
dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt
Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do
odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do
zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego
upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: 63-600 KĘPNO, 21
STYCZNIA 20
6.7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu
będące wynikiem korzystania z niego w sposób
wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i
funkcjonowania Produktu.
6.8. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy,
które obowiązany jest ponieść konsument:
6.8.1. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż
najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie
Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi
poniesionych przez niego dodatkowych
kosztów.
6.8.2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
6.8.3. W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie - na
wyraźne żądanie konsumenta - rozpoczęło się
przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje
prawo odstąpienia od umowy po
zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia
spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę
zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia,
z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie
ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne,
podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość
rynkowa spełnionego świadczenia.
6.9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje
konsumentowi w odniesieniu do umów:
6.9.1. (1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę
za wyraźną zgodą konsumenta, który został
poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu
świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo
odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od
wahań na rynku finansowym, nad którymi
Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem
terminu do odstąpienia od umowy; (3) w
której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany,
wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub
służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) w której
przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający
szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5)
w której przedmiotem świadczenia jest
Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu
opakowania nie można zwrócić ze względu
na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie
zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której
przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu
na swój charakter, zostają nierozłącznie
połączone z innymi rzeczami; (7) w której przedmiotem świadczenia są
napoje alkoholowe, których cena została
uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może
nastąpić dopiero po upływie 30 dni i
których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma
kontroli; (8) w której konsument wyraźnie
żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej
naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca
świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument
żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części
zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo
odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi
w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów; (9) w której
przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub
wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym
opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało
otwarte po dostarczeniu; (10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub
czasopism, z wyjątkiem umowy o
prenumeratę; (11) zawartej w drodze aukcji publicznej; (12) o
świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych
niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów,
gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem,
wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie
oznaczono dzień lub okres świadczenia
usługi; (13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na
nośniku materialnym, jeżeli spełnianie
świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem
terminu do odstąpienia od umowy i po
poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

7. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH
PROCEDUR

7.1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez
Klienta będącego konsumentem z pozasądowych
sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady
dostępu do tych procedur dostępne są w
siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich)
rzeczników konsumentów, organizacji społecznych,
do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich
Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod
następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów:
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
7.2. Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe
możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów
rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
7.2.1. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego
sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37
ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4
poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o
rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin
organizacji i działania stałych polubownych
sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z
dnia 25 września 2001 r. w sprawie
określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów
konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz.
1214).
7.2.2. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego
inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z
dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25
ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie
postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między
Klientem, a Sprzedawcą. Informacja
na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez
wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna
jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych
Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
7.2.3. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia
sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając
także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów
lub organizacji społecznej, do której
zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja
Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów
Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod
bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej
800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem
email porady@dlakonsumentow.pl.

8. Postanowienia końcowe

8.1. Klient zobowiązuje się do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z
przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
postanowieniami niniejszego Regulaminu, a także z przyjętymi w danym
zakresie zwyczajami oraz niedostarczania i nieprzekazywania treści
zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa.

8.2. Sprzedawca może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję Sklepu.
Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, który
nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia nowej wersji
Regulaminu, z zastrzeżeniem, że umowy sprzedaży zawarte przed wejściem w
życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych. Jeżeli
którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym
orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

8.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają
zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy
prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o
świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca
2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży
zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami
będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30
maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze
zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

 

 

wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

DANE KLIENTA: DANE SPRZEDAWCY : TANIOMEBLUJEMY.PL

63-600 KĘPNO

UL. 21 STYCZNIA 20

.
Ja / My (*) niniejszym odstępuję/odstępujemy (*) od Umowy Sprzedaży następujących towarów / świadczenia następującej
usługi (*) : ……………………………………………………………………………………………………………………Data zamówienia: (*)

 

Data odbioru towaru: (*)

 

Imięi nazwisko / Nazwa/nazwisko konsumenta(-ów):

 

Adres konsumenta(-ów):

 

Proszędokonać zwrotu na niniejszy
numer rachunku bankowego / w
następujący sposób (*)

 

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli
formularz jest przesyłany w wersji
papierowej)

 

Miejscowość, Data:

 


(*) – Niepotrzebne skreślić.

 

link do pobrania formularza: formularz

 

 

Regulamin w wersji aktualnej do 25.12.2014r.

Sklep internetowy działający pod adresem http://www.taniomeblujemy.pl/

prowadzony jest przez:

taniomeblujemy.pl

Kornelia Polewska

adres: 63-600 Kępno ul. 21 Stycznia 20

NIP 619-191-82-83

e-mail: biuro@taniomeblujemy.pl

nr telefonu: (+48) 724 272 139Określenia używane w regulaminie:

Sklep Internetowy: sklep działający pod adresem http://www.taniomeblujemy.pl/ sprzedający

produkty znajdujące się w jego ofercie za pośrednictwem Internetu;

Kupujący: osoba składająca zamówienie tj., osoba prawna lub pełnoletnia osoba fizycznaOchrona danych osobowych:

Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. „O ochronie danych

osobowych” (Dz. U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich

Powierzone nam dane osobowe, są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy.

Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.

Każdy klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.

Dokonanie zmian jest możliwe poprzez:

kontakt telefoniczny: (+48) 724 272 139

wysłanie listu e-mail na adres:biuro@taniomeblujemy.plPostanowienia ogólne, miejsce i forma dokonywania zakupów:

1. Sklep internetowy, działający pod adresem http://www.taniomeblujemy.pl/ prowadzi sprzedaż mebli.

2. Zawartość sklepu internetowego http://www.taniomeblujemy.pl/ nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, a zatem złożenie zamówienia przez klienta nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy. Klient wypełniając formularz zamówienia składa jedynie ofertę kupna określonego towaru.

3. Sklep realizuje zamówienia tylko na terenie Polski. 

4. Zamówienia należy składać w języku polskim.

5. Zamówienia są przyjmowane poprzez stronę: http://www.taniomeblujemy.pl/. Złożenie
zamówienia przez kupującego oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu.

6. Przyjęcie zamówienia potwierdzane jest przez Sklep Internetowy http://www.taniomeblujemy.pl/

7. Brak potwierdzenia zamówienia ze strony Sklepu Internetowego http://www.taniomeblujemy.pl/ oznacza, ze nie zostało ono przyjęte do realizacji.


Szczegółowe warunki realizacji zamówienia:

1. Klient może składać zamówienia 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej http://www.taniomeblujemy.pl/

2. Klient składa zamówienie, wskazując na

produkt, którym jest zainteresowany, za pomocą opcji „DO KOSZYKA”, a następnie „PRZEJDŹ DALEJ” oraz wypełnieniu danych kontaktowych, ustaleniu formy dostawy i płatności, przeczytaniu oraz zaakceptowaniu regulaminu sklepu oraz wybraniu „WYŚLIJ ZAMÓWIENIE”.

3.Realizacja zamówienia będzie możliwa tylko wtedy, kiedy zamawiany towar znajduje się w magazynie.Ceny towarów:

1. Sklep Internetowy http://www.taniomeblujemy.pl/ zamieszcza informacje na temat swojej oferty na stronie http://www.taniomeblujemy.pl/ i oferuje towary znajdujące się w bazie sklepu za pośrednictwem Internetu;

2. Ceny na stronie Sklepu Internetowego http://www.taniomeblujemy.pl/ :

a. zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;

b. zamieszczone przy oferowanym produkcie nie zawierają informacji na temat kosztów ewentualnego transportu lub przesyłki;

3. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest przez sklep

http://www.taniomeblujemy.pl/ po dokonaniu przez klienta wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności;

4. Sklep Internetowy http://www.taniomeblujemy.pl/ zastrzega sobie prawo do dokonania na bieżąco zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży.Modyfikacja zamówienia:

1. Zmian w zamówieniu Klient może dokonywać, aż do momentu odebrania towaru.

2. Zmian można dokonać kontaktując się ze Sklepem Internetowym http://www.taniomeblujemy.pl/

telefonicznie (tel.(+48) 724 272 139) bądź pocztą e-mail (biuro@taniomeblujemy.pl).Formy płatności:

-przelew na konto

-płatność gotówką przy odbiorze zamówienia.

Inne formy płatności możliwe jedynie po indywidualnych ustaleniach pomiędzy Sklepem Internetowym http://www.taniomeblujemy.pl/ a Kupującym.Czas realizacji zamówienia:

-realizacja zamówienia złożonego przez klienta następuje w ciągu 1-14 dni roboczych

-przy odbiorze osobistym po indywidualnych ustaleniach pomiędzy Sklepem Internetowym http://www.taniomeblujemy.pl/ a Kupującym.Forma transportu:

Zamówione meble można odebrać osobiście (wcześniej uzgadniając termin odbioru) lub za pomocą firmy zewnętrznej po indywidualnych ustaleniach pomiędzy Sklepem Internetowym http://www.taniomeblujemy.pl/ a Kupującym.Dokumenty zakupu:

1. Kupujący otrzymuje przy zakupie fakturę VAT.

2. Posiadanie dowodu zakupu jest warunkiem koniecznym do zwrotu towaru lub do złożenia reklamacji.Zwroty ( prawo odstąpienia od umowy):

Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku o "Ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" (Dz.U. nr 22 poz. 271 z 2000 roku z późn. zm.). Klient ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 10 dni od odebrania przesyłki, przez złożenie pisemnego oświadczenia, które należy dołączyć do odsyłanej przesyłki.

Zwrot jest możliwy wyłącznie, gdy towar nie był używany, znajduje się w oryginalnym opakowaniu, ani nie został w żaden sposób zniszczony.

Towar przedstawiany na stronach Sklepu Internetowego jako komplet, należy odesłać w całości.

Zwrot odbywa się na koszt klienta i jego koszty nie podlegają zwrotowi.

Przed dokonaniem zwrotu prosimy o kontakt w celu ustalenia szczegółów zwrotu.

Nie będą przyjmowane paczki wysłane do Sklepu Internetowego http://www.taniomeblujemy.pl/ na jego koszt oraz za pobraniem.

Sklep Internetowy http://www.taniomeblujemy.pl/ gwarantuje Klientowi zwrot kwoty równej cenie towaru. Pieniądze za zwrócony towar zostaną wysłane do Klienta w ciągu 7 dni poprzez Pocztę Polską lub przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta.Reklamacje:

Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sklep Internetowy http://www.taniomeblujemy.pl/ reklamowanego towaru.

W przypadku uzasadnionej reklamacji, wadliwy towar zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania asortymentu), właściciel sklepu zwróci nabywcy równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne wskazane przez siebie i dostępne w sklepie towary do wyboru.

Nie będą przyjmowane paczki wysłane do Sklepu Internetowego http://www.taniomeblujemy.pl/ na jego koszt oraz za pobraniem.

Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie towarów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi przez Klienta na stronie http://www.taniomeblujemy.pl/, które to różnice mogą wynikać ze względu na niepełne odwzorowanie barw na zdjęciach produktów.

Wszelkie wątpliwości związane z reklamacjami można wyjaśniać poprzez

kontakt telefoniczny: (+48) 724 272 139 , wysłanie listu e-mail na adres: biuro@taniomeblujemy.plOpisy i zdjęcia produktów:

Mimo dołożenia wszelkich starań nie możemy zagwarantować, że publikowane informacje nie zawierają nieświadomych uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed podjęciem decyzji o kontakt z handlowcem. Zdjęcia produktów to ilustracje poglądowe i mogą niekiedy różnić się od rzeczywistego wyglądu przedmiotu.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw obowiązujących w tym zakresie.