REKLAMACJA PRODUKTU:

1 Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta,
jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub
prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami
prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym

2 Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty
otrzymania przez Sklep Internetowy http://www.taniomeblujemy.pl/
reklamowanego towaru.

3 W przypadku uzasadnionej reklamacji, wadliwy towar zostanie
naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to
już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania asortymentu),
właściciel sklepu zwróci nabywcy równowartość ceny towaru lub zaoferuje
mu inne wskazane przez siebie i dostępne w sklepie towary do wyboru.

4 Nie będą przyjmowane paczki wysłane do Sklepu Internetowego
http://www.taniomeblujemy.pl/ na jego koszt oraz za pobraniem.

5 Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie towarów
dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi przez Klienta na stronie
http://www.taniomeblujemy.pl/, które to różnice mogą wynikać ze względu
na niepełne odwzorowanie barw na zdjęciach produktów.

6 Wszelkie wątpliwości związane z reklamacjami można wyjaśniać poprzez

kontakt telefoniczny: (+48) 724 272 139 , wysłanie listu e-mail na
adres: biuro@taniomeblujemy.pl

Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:
pisemnie na adres:taniomeblujemy.pl, 63-600 Kępno, ul. 21 stycznia 20
w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na
adres: biuro@taniomeblujemy.pl;

Po otrzymaniu zgłoszenia reklamacji Sprzedawca niezwłocznie
skontaktuje się z Klientem w celu ustalenia dalszego sposobu
postępowania